گولم

مادام بلاواتسکی

هلنا پتروونا بلاواتسکی 1831 _ 1899 اهل روسیه صوفی _ عالم علوم خفیه . پدرش آلمانی ای بود که به روسیه آمده بود . در شانزده سالگی با پیرمردی ازدواج کرد و بزودی از او برید . چه بسیار در آسیا و امریکا و اروپا سیر و سیاحت کرد . زن با هیبت و وقاری بود . ادعا میکرد که هفت سال در تبت اسرار علم غیب آموخته است در 1873 به نیویورک رفت و با همت سایر علاقمندان در 1885 انجمن عرفان را بنیاد نهاد . در 1878 آهنگ هندوستان کرد و خانقاه هایی در مدرس بنا نهاد . در اینجا با موفقیت بیشتر خودش را وقف تبلیغات و کار و بار صوفیانه کرد . پدیده هایی غیر عادی از خود بروز میداد که مریدانش معجزه می پنداشتند اما ادعا نامه هایی که درباره ی شیادیش اقامه شد شهرتش را لکه دار کرد . شاهکارش ,,ایزایس بدون حجاب ,,  ( ایریس الهه ی مصر باستان رب النوع باروری و مادری  ) که متن مقدس پیروان اوست


Madame Blavatsky

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۸۶ساعت 1:16  توسط رضا |